2.09.2011

Aanpak bevolkingskrimp Zuid-Limburg, op bourgondische wijze geserveerd online.
Middels een zevental "tools" hoop ik dat er overwogen keuzes worden gemaakt waarbij de krimpaanpak van Zuid-Limburg kan dienen als voorbeeldfunctie voor de rest van het land. Mijns inziens ligt het maken van de juiste keuzes tussen enerzijds het voor de hand liggende slopen en anderzijds het investeren in nieuwe ontwikkelingen die Limburg weer nieuw elan moeten geven waarbij we ervoor moeten waken dat krimp geen hype moet worden die binnen een bepaalt tijdsbestek krimp probeert op te lossen. De huidige ontwikkelingen die voortvloeien uit het groeidenken zijn in combinatie met de bevolkingsafname dodelijk voor deze regio, zie bijvoorbeeld enkele Waalse steden zoals Charleroi, Luik en Seraing. Middels een bourgondische ingreep kunnen bestuurders, ontwerpers en bewoners werken aan een krimpproof Zuid-Limburg dat werkt aan bevolkingsstagnatie.


Zie essays op http://www.jeromepaumen.com/ voor het volledige overzicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten