2.26.2011

Deelname deskundigepanel "Het Stein van morgen."

De gemeente Stein in organiseert vijf deskundigenateliers die bijdragen aan de op te stellen toekomstvisie van de gemeente Stein. Mijn expertise wordt gevraagd om mee te denken over sociale en vitale kernen in en draagt bij aan het scenario Stein 2040. Meer informatie zie: http://www.hetsteinvanmorgen.nl/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten